Stylový nábytek za přijatelné ceny

desing chodby malého rozsahu

Chci levně nakoupitVíce info

Poslední zákazník:

thumb_up

Vybavte vše online a z domu

Vyberte si svůj vysněný nábytek z pohodlí domova.

Široký sortiment

Na výběr máte ze stovky sestav i jednotlivých modelů nábytku různého složení i barev.

Jednoduchost

Nábytek si nakoupíte jednoduše přes internet.

Půjčky s úrokem 6,99 % a ratingem AA+. Půjčte si v Zonky výhodněji než v bance.
Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ či „z
Zá p i s . z 66.schůze Rady městské části Brno – Líšeň . konané dne 25.10.2017 . 1. Zahájení a schválení programu Schůzi řídil pan místostarosta Ing.
V rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Výměna podhledů a osvětlení v chodbách 3 podlaží Domova seniorů Jindřichův Hradec" byl vybrán uchazeč: SIMPEK s.r.o., Kaplická 856/49, 1400 00 Praha 4 - Podolí, provozovna Jindřichův H
Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu Na základ ě ustanovení § 6 a §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.o ve řejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p řepis ů a vnitroorganiza ční sm ěrnice č. 18/2013 „O ve řejných zakázek malého rozsahu“, Vás vyzý
Datum zveřejnění Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední změna; 13.11.2017 10:41: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rozhodla Rada města Břeclavi na své 14. schůzi dne 18. 5. 2011 o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Úklid společných prostor budov Domu s pečovatelskou službou, Domu škols
nátěry soklů - chodby; opravy, penetrace,škrábání 1000 sigmatex Uvedené materiály nejsou podmínkou, musí však odpovídat potřebám školních prostor - otěruodolnost. Do ceny musí být zahrnut hrubý úklid a drobné opravy zdiva. Stěhování musí být součástí
Zastupitelstvo města Dubí po projednání. souhlasí. s udělením výjimky ze směrnice č.1/2017 (zadávání zakázek malého rozsahu) pro akci „Vybudování sociálního zařízení pro ZTP a pracovníky MKZ, rekonstrukce šaten a přístupové chodby k šatnám v budově K
k podání nabídky v Eeském jazyce k úëasti na zakázce malého rozsahu dle zákona t. 134/2016 Sb., o zadávání vetejných zakázek v platném znéní a usnesení rady HMP E. 927 ze dne 4.6.2013 na realizaci akce: „Zajiš€ování úklidových prací v organizaci Domo